Trapprenovering Stockholm

Fokus på kvalitet 08-120 52 100

Tjänster

Vi är en byggfirma som utför allt när det gäller byggnation och renovering. Om- och tillbyggnationer, anläggning, inredning, snickerier - vi har kunniga och erfarna medarbetare inom alla områden. Små enkla jobb och större bygg- och renoveringsprojekt - vi utför uppdraget åt dig

Vi kan våtrum också, badrum är en specialitet där vi utför nybyggnationer och renoveringar. Vi tar stort ansvar för våra installationer. 

Påbörjas det så avslutas det

Om kunder önskar så utför vi arbetet under totalentreprenad. Det innebär ätt vi samordnar de personalresurser som krävs, som exempelvis rörmokare och elektriker.

Renoveringar tar ofta mycket tid och kan påverka hela fritiden. Vi kan avlasta dig både då det gäller mindre jobb och större renoveringsarbeten. Golvläggning, kakelbyte, andra material i kök och badrum, tapetsering och målning. Vi utför allt - och vi avslutar alltid de arbeten vi påbörjar.

Rotavdrag för våra tjänster

Rotavdraget har gjort att det har blivit betydligt billigare att anlita hantverkare.

Reparation, underhåll och om- och tillbyggnad ger rätt till skattereduktion eftersom de räknas som ROT-arbeten. Detta gäller om de utförs i eller nära bostad som du äger eller har som fritidshus, eller om du äger ett hus som dina föräldrar bor i.

ROT-avdraget innebär bland annat följande:

* Du kan få avdrag för hushållsnära tjänster och bygg och reparationstjänster med 30 procent av arbetskostnaden (maximal avdrag 50 000 kronor/år).

* Avdraget gäller per person. Om två personer äger bostaden kan båda utnyttja avdraget.

* ROT-avdraget gäller ägare av småhus och innehavare av bostadsrätter. Avdraget gäller underhåll samt om- och tillbyggnader.

* Du får ingen skattereduktion om du bygger ett nytt hus eller för ombyggnad eller tillbyggnad på nytt hus.

* Den som utför arbetet ska ha F-skatt.

Ett försäkrat byggföretag

Vi är givetvis försäkrade. I vår tecknade försäkring ingår följande:

Egendom, arbetsområden,  ansvar, miljöansvar entreprenörer, avbrottsförsäkring, förmögenhetsbrott, rättsskydd,  tjänsteresor, verktyg, olycksfall 

Miljöarbetet i fokus

Vi siktar på att våra byggen ska ha så liten miljöpåverkan som möjligt. I första hand anlitar vi därför företag som jobbar med miljöfrågor på ett aktivt sätt. Våra företagsbilar ska ha så liten miljöpåverkan som möjligt och vi väljer miljövänliga färdsätt när vi är ute och reser i tjänsten.

Vi använder lågenergilampor på arbetsplatserna, källsorterar och köper i första hand in miljömärkta varor, så länge prisskillnader inte är för stor. Vi arbetar med att företaget ska bli miljöcertifierat.

Vårt miljöarbetet revideras varje år.

Vi erbjuder alla former av byggnation, allt från mindre jobb till stora renoveringar. Avdragsgillt med ROT förstås